När 500 elever hösten 2015 flyttar in i Sveriges klimatsmartaste skolbyggnad får de vara med om att visa hur Sveriges offentliga miljöer kan bli en förebild för annat byggande. En besparing i uppvärmningskostnaderna på 300 megawatt per år betyder med dagens elpriser ca 200.000:- mindre i uppvärmningskostnad per år. På tio år 2 miljoner kronor, som kommunen kan använda till fler lärare eller till bättre studiematerial. Redan bara för en enda skolbyggnad.

Kristianstadföretaget Komfortmiljö levererar isolering och tätskikt till Sveriges klimatsmartaste skola. Moderna skolmiljöer ska inte bara erbjuda trivsel och effektivitet för elever, lärare och för undervisningen. Offentliga miljöer måste också ta ansvar för framtiden genom att vara skonsamma mot miljön. Genom att göra offentliga lokaler klimatsmarta vinner alla, elever, skattebetalare och vi alla i form av bättre miljö.

Högåsskolan i Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm, har en beräknad uppvärmningskostnad på bara en femtedel av den normala. Detta genom att klimatskalet är konstruerat så att man behåller så mycket värme som möjligt inne i byggnaden.

Istället för traditionella isoleringsmaterial har man valt att använda Thermofloc cellulosaisolering. Ett material som tillverkas av återvunna dagstidningar helt utan några giftiga tillsatser. En livscykelanalys av materialet visar att det vida överskrider glas eller stenull. Som tätskikt har man valt att invändigt använda intelligenta ångbromsar och på utsidan helt diffusionsöppna dukar. Till skillnad mot traditionellt byggande där man på insidan nästan uteslutande använder plast tillåter dessa att byggnaden kan andas på ett kontrollerat sätt. Detta förebygger att mögel och fuktskador elimineras.

Exemplen på fuktskadade och mögliga byggnader är de många nybyggda eller nyrenoverade skolor, som fått stänga för dyra ombyggnader bara inom ett eller ett par år från öppnandet.

Skolbygget i Knivsta är ett exempel på hur kommuner också kan bidra med påtagliga besparingar, som påverkar kommunens ekonomi men också bidrar till hela landets miljösituation. Komfortmiljö medverkar med sina leveranser av isolering och tätskikt i en mindre revolution där alltfler offentliga miljöer byggs med tanke på långsiktig hållbarhet och energieffektivitet.

Hur mycket energi kan vi spara om 10% av alla Sveriges skolor var ”passivhus”? Hur mycket pengar skulle det bli över till vården om 15% av alla sjukhus var passivhus? Högåsskolan i Knivsta är ett exempel på hur ett ännu bättre Sverige kan växa fram.

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Ängmo - VD
Telefon: 044-10 95 00 eller 0735 22 79 04
E-post: gabriel@angmogruppen.se