På prodikt.se kan du nu enkelt summera och analysera ditt projekts klimatpåverkan, cirkularitet och hälsopåverkan. Perlite är inlagd i databasen, så är du nyfiken, medveten eller måste klimatdeklarera ditt projekt, hjälper kalkylatorn på prodikt dig.

Gå till prodikt.se här